Bảng định giá thu máy cũ đổi mới

O74ZA2dTzqt8_tradein.jpeg

Bảng Giá Thu Máy Cũ

Dưới đây là bảng giá thu cũ iPhone tham khảo dành cho sản phẩm có tình trạng mới 99% thuộc nhóm thu loại 1 từ Hoàng Phúc Store

 iPhone 14 128GB

 Giá thu đến 13.000.000 đ

 iPhone 14 256GB

 Giá thu đến 13.600.000 đ

iPhone 14 512GB

 Giá thu đến 14.200.000 đ

iPhone 14 PLus 128GB

 Giá thu đến 15.000.000 đ

iPhone 14 PLus 256GB

 Giá thu đến 15.800.000 đ

iPhone 14 PLus 512GB

 Giá thu đến 17.200.000 đ

iPhone 14 Pro 128GB

 Giá thu đến 16.600.000 đ

iPhone 14 Pro 256GB

 Giá thu đến 17.500.000 đ

iPhone 14 Pro 512GB

 Giá thu đến 18.400.000 đ

iPhone 14 Pro 1TB

 Giá thu đến 19.400.000 đ

iPhone 14 Pro Max 128GB

 Giá thu đến 18.200.000 đ

iPhone 14 Pro Max 256GB

 Giá thu đến 19.200.000 đ

iPhone 14 Pro Max 512GB

Giá thu đến 20.400.000 đ 

iPhone 14 Pro Max 1TB

Giá thu đến 21.800.000 đ 

iPhone 13 128GB

 Giá thu đến 11.200.000 đ

iPhone 13 256GB

 Giá thu đến 13.000.000 đ

iPhone 13 512GB

 Giá thu đến 14.200.000 đ

iPhone 13 Pro 128GB

 Giá thu đến 14.200.000 đ

iPhone 13 Pro 256GB

 Giá thu đến 15.800.000 đ

iPhone 13 Pro 512GB

 Giá thu đến 16.800.000 đ

iPhone 13 Pro Max 128GB

 Giá thu đến 15.500.000 đ

iPhone 13 Pro Max 256GB

 Giá thu đến 16.500.000 đ

iPhone 13 Pro Max 512GB

  Giá thu đến 17.400.000 đ

iPhone 12 Pro Max 512GB

 Giá thu đến 14.200.000 đ

iPhone 12 Pro Max 256GB

 Giá thu đến 13.200.000 đ

iPhone 12 Pro Max 128GB

 Giá thu đến 12.000.000 đ

iPhone 12 Pro 512GB

 Giá thu đến 12.000.000 đ

iPhone 12 Pro 256GB

 Giá thu đến 11.600.000 đ

iPhone 12 Pro 128GB

 Giá thu đến 10.400.000 đ

iPhone 12 256GB

 Giá thu đến 9.400.000 đ

iPhone 12 128GB

 Giá thu đến 8.200.000 đ

iPhone 12 64GB

 Giá thu đến 7.200.000 đ

iPhone 11 Pro Max 512GB

 Giá thu đến 10.600.000 ₫

iPhone 11 Pro Max 256GB

 Giá thu đến 9.800.000 ₫

iPhone 11 Pro Max 64GB

 Giá thu đến 8.600.000 ₫

iPhone 11 Pro 512GB

 Giá thu đến 9.500.000 ₫

iPhone 11 Pro 256GB

 Giá thu đến 8.600.000 ₫

iPhone 11 Pro 64GB

 Giá thu đến 7.000.000 ₫

iPhone 11 256GB

 Giá thu đến 7.600.000 đ

iPhone 11 128GB

 Giá thu đến 6.800.000 đ

iPhone 11 64GB

 Giá thu đến 5.800.000 ₫

iPhone Xs Max 512GB

 Giá thu đến 7.600.000 ₫

iPhone Xs Max 256GB

 Giá thu đến 7.000.000 ₫

iPhone Xs Max 64GB

 Giá thu đến 6.000.000 ₫

iPhone Xs 512GB

 Giá thu đến 6.000.000 ₫

iPhone Xs 256GB

 Giá thu đến 5.200.000 ₫

iPhone Xs 64GB

 Giá thu đến 4.400.000 ₫

iPhone X 256GB

 Giá thu đến 5.000.000 ₫

iPhone X 64GB

 Giá thu đến 3.800.000đ

iPhone Xr 256GB

 Giá thu đến 5.200.000 ₫

iPhone Xr 128GB

 Giá thu đến 4.600.000 ₫

iPhone Xr 64GB

 Giá thu đến 4.00.000 ₫

iPhone 8 Plus 256GB

 Giá thu đến 4.000.000 ₫

iPhone 8 Plus 64GB

 Giá thu đến 3.000.000 ₫

iPhone 7 Plus 256GB

 Giá thu đến 3.600.000 ₫

iPhone 7 Plus 128GB

 Giá thu đến 3.000.000 ₫

iPhone 7 Plus 32GB

 Giá thu đến 2.600.000 ₫

iPhone 8 256GB

 Giá thu đến 3.600.000 ₫

iPhone 8 64GB

 Giá thu đến 2.600.000 ₫

(*) Giá thu lại dành cho máy đang hoạt động, hình thức máy đẹp, mới 99%

MenuMenu Gọi mua Google MapsChỉ đường MessengerChat FB ZaloChat Zalo